Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Aktualności Informacja w sprawie wznowienia działalności w PPP-P w okresie stanu epidemii od 04.05.2020 r.

Ogłoszenia / Aktualności

Informacja w sprawie wznowienia działalności w PPP-P w okresie stanu epidemii od 04.05.2020 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myszkowie w związku z odpowiednimi rozporządzeniami resortowymi rozpoczęła od 04.05.2020 roku przywracanie działalności placówki.

Poradnia prowadzi od 04.05.2020 roku planową działalność diagno­styczną, opiniodawczą i orzeczniczą w warunkach stacjonarnych. Ze względu na uwarunkowanie epidemiologiczne i organizacyjno – lokalowe w dalszym ciągu do odwołania działalność terapeutyczna, konsultacyjna i doradcza prowadzona będzie głównie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Poradni informuje, że wszystkie wcześniej ustalone terminy diagnostyczne do końca sierpnia 2020 roku zostały anulowane. Rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży zostaną przekazane nowe terminy wizyt diagnostycznych z uwzględnie­niem specyfiki danego zgłoszenia.

W pierwszej kolejno­ści realizowane będą zaległe i bieżące wnioski o wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Priorytet uzyskują także wnioski o wydanie opinii związanych z kształceniem zawodowym uczniów oraz opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prosi, aby każdy planowany osobisty kontakt przez rodziców lub opiekunów został poprzedzony telefonem konsultacyjnym ze względu na ograniczony dostęp do budynku, w którym znajduje się siedziba Poradni.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa aby w przypadku spraw informacyjnych, konsultacyjnych, doradczych oraz porad indywidualnych korzystać z kontaktu telefonicznego pod numerem 34 3130367 lub korespondencyjnego poprzez pocztę elektroniczną ppppmysz@interia.pl