Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna O poradni Zadania poradni

Zadania poradni

Zadania poradni

Poradnia jest placówką oświatową realizującą następujące zadania:

  • 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
  • 2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
  • 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
  • 4. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
  • 5. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  • 6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
  • 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie,
na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

W poradni działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.