Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Zasady rejestracji

Zasady rejestracji

                                                                        ZOB też Aktualności lub Ogłoszenia

Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie,
na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

W poradni działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o wcześniejszą rejestrację osobistą lub telefoniczną  pod nr tel. 34 313 03 67.


Poradnia udziela pomocy wyłącznie na wniosek i za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie zgłaszać się do poradni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PPP-P w Myszkowie dostępna jest na stronie internetowej BIP poradni w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.