Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Do pobrania

Do pobrania

UDRUKI i WNIOSKI

wybierz link

Procedura wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania PPP- P w Myszkowie w okresie obowiązywania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii.pdf (102 KB)

Zaświadczenie lekarskie do ksztalcenia specjalnego.pdf (81 KB)

Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego.pdf (83 KB)

Karta badania laryngologicznego.doc (24 KB)

Karta badania okulistycznego.pdf (445 KB)

Zaświadczenie lekarskie do zajęć rewalidacyjno -wychowawczych dla dzieci z głęboką niep. intelekt..pdf (243 KB)

Wniosek rodzica o udzielenie pomocy p-p.pdf (685 KB)


Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oobjęcie dziecka terapią w poradni.pdf (30 KB)

RODO w PPP Myszków.pdf (1.17 MB)

  • INNE DRUKI do pobrania:

 • Wniosek szkoły lub przedszkola o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i wskazanie
  sposobu rozwiązania problemu ucznia/dziecka
  Pobierz plik
 • Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o oobjęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi Pobierz plik
 • Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia/dziecka. Pobierz plik
 • Wnioseko wydanie opinii, z której wynika potrzeba objęcia
  ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wraz z wymaganymi załącznikami
  Pobierz plik
 • Wniosek o przekazanie karty dziecka                                                  do PP-P w Myszkowie Pobierz plik
 • Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach prowadzonych w szkole przez PPP Myszków. Pobierz plik
 • Wniosek o realizację zajęć przez PPP w Myszkowie na terenie przedszkola lub szkoły Pobierz plik
 • Wniosek o przesłanie karty dziecka                                                       z PP-P w Myszkowie Pobierz plik
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - literatura. Pobierz plik
 • Zgłaszanie dzieci z problemami dyslektycznymi na badania.                Pobierz plik