Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Do pobrania

Do pobrania

RODO w PPP Myszków.pdf (1.17 MB)Wniosek rodzica o udzielenie pomocy p-p.pdf (685 KB)Zaświadczenie lekarskie do zajęć rewalidacyjno -wychowawczych dla dzieci z głęboką niep. intelekt..pdf (243 KB)Poniżej znajdą Państwo materiały do pobrania: • Materiały do pobrania:

 • Wniosek szkoły lub przedszkola o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i wskazanie
  sposobu rozwiązania problemu ucznia/dziecka
  Pobierz plik
 • Wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o oobjęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi Pobierz plik
 • Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia/dziecka. Pobierz plik
 • Wniosek
  o wydanie opinii, z której wynika potrzeba objęcia
  ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wraz z wymaganymi załącznikami
  Pobierz plik
 • Zgoda pełnoletniego ucznia na udział w zajęciach organizowanych w szkole przez PPP Myszków. Pobierz plik
 • Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach prowadzonych w szkole przez PPP Myszków. Pobierz plik
 • Wniosek o realizację zajęć przez PPP w Myszkowie na terenie przedszkola lub szkoły Pobierz plik
 • Symptomy dysleksji rozwojowej u dzieci. Pobierz plik
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze - literatura. Pobierz plik
 • Zgłaszanie dzieci z problemami dyslektycznymi na badania. Pobierz plik