Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Warto wiedzieć Wskazania do pracy z dziećmi nadpobudliwymi

Wskazania do pracy z dziećmi nadpobudliwymi

1. W pracy z dzieckiem należy postępować konsekwentnie, stawiać jasne granice- dziecko musi wiedzieć co mu wolno, a czego nie może robić.


2 .Należy wyznaczać niezbyt odległe cele działania i określić sposób ich realizacji. Słaba koncentracja uwagi powoduje kierowanie swoich zainteresowań na coraz to inne bodźce, stawianie odległych celów powoduje zapominanie, porzucanie rozpoczętego zadania i rozpoczynanie nowych zabaw, dlatego im bliżej jest postawiony cel, tym większa pewność, że polecenie zostanie wykonane, a praca zakończona.


3. Systematycznie wdrażać i przyzwyczajać dziecko do finalizowania każdego rozpoczętego działania. Zwracać uwagę na staranne wykonywanie prac oraz ich ukończenie, a także utrzymywanie zainteresowania na zadaniu poprzez częste jego zmiany. Zawsze wracać do pracy rozpoczętej i niedokończonej.


4. Stopniowo wydłużać czas trwania zadania i nasilać stopień trudności.


5. Nadmierną ruchliwość na lekcji należy pozytywnie ukierunkować np. poprosić o starcie tablicy, o rozdanie pomocy lub wykonanie innej czynności, która umożliwi częściowe rozładowanie napięcia.


6. Dziecko powinno siedzieć blisko nauczyciela.


7. W zabawach, w których dziecko bierze udział powinny być jasno określone reguły, zasady oraz czas ukończenia zabawy. Nie można pozwolić na niekontrolowany, chaotyczny i bezładny ruch.


8. Prowadzić stałą kontrolę i przypominać na bieżąco o obowiązkach, pomagać w ich realizacji.


9. Zapewnić dziecku atmosferę zrozumienia i akceptacji.


10. Należy być konsekwentnym w przestrzeganiu reguł i ustalonych zasad. Kontrolować swoje emocje w postępowaniu z dzieckiem.


11. Wymagania w stosunku do dziecka stawiać w sposób jasny i klarowny, aby dziecko rozumiało czego się od niego oczekuje.


12. Obowiązki i wymagania powinny być dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Chwalić za poprawne wykonanie zadań.


13. Ograniczyć czas oglądania telewizji, zabaw z komputerem, wyeliminować programy o treści agresywnej z dużym ładunkiem emocji i szybką akcją.


14. Wskazane jest, aby dziecko posiadało stałe miejsce w klasie.


15. Oddziaływać na dziecko powoli, bez pośpiechu, głosem spokojnym, cichym, w wolnym tempie.


16. Stosować ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, wymagające skupienia, spokoju.


17. Ważne jest, aby rozkład dnia dziecka był stale taki sam, uporządkowany tzn. zawsze te same pory wstawania, snu, odpoczynku, zabawy.


18. Wskazane jest, aby dziecko posiadało własny pokój lub kącik do odrabiania lekcji, zabaw.


19. Podczas odrabiania lekcji dziecko powinno mieć zapewnioną ciszę i spokój. Ważne, aby nie zasiadało do odrabiania lekcji po emocjonującej zabawie. Na biurku powinien panować porządek i powinny się znajdować przedmioty niezbędne do lekcji, aby nic innego nie zakłócało uwagi dziecka.


20. Dziecko nadpobudliwe nie jest złym dzieckiem, złośliwym – jego zachowania są od niego niezależne, samo nie potrafi sobie ze sobą poradzić.