Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Zespół orzekający

Zespół orzekający

TERMINARZ POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Planowe Posiedzenia Zespołu Orzekającego w poradni zwoływane są
co dwa tygodnie w środy o godz.12.30.

PROCEDURA ORZEKANIA
w  Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszkowie prowadzona jest według wytycznych
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ( DZ.U. z 2017 roku poz.1743 )

zob.http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1

Wzory wniosków  związanych z orzekaniem są do pobrania poniżej .

 zaświadczenie lekarskie do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.pdf (55 KB)  • Wnioski do pobrania:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii Pobierz plik
  • Zaświadczenie lekarskie do ksztalcenia specjalnego. Pobierz plik
  • Karta badania laryngologicznego Pobierz plik
  • Karta badania okulistycznego. Pobierz plik
  • Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego. Pobierz plik
  • Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego. Pobierz plik

d